VERSENY SZABÁLYZAT

“100%-ban visszatérített rendelési összeg”


  1. RÉSZ - A VERSENY SZERVEZŐJE

A  verseny “100%-ban visszatérített rendelési összeg” szervezője (a továbbiakban “A verseny”) az ApiLand SRL, melynek székhelye Nagybánya, Bd. Unirii, nr. 29, Máramaros megye, J24/550/2002 cégjegyzékszámmal és RO14934030 adószámmal ellátva. A versenyre e rendelet rendelkezéseinek megfelelően kerül megrendezésre (továbbiakban “A rendelet”), amely minden résztvevő számára kötelező. A rendező fenntartja azt a jogot, hogy módosításokat végezzen a rendeleten, a nyilvánosság hivatalos tájékoztatásának kötelezettségével.

  1. RÉSZ - A VERSENY MEGRENDEZÉSÉNEK HELYSZINE

A versenyre online kerül sor az ApiLand oldalán.

        3.  RÉSZ - A VERSENY IDŐTARTAMA

A versenyre 2020.október 09-2020 október 18 között kerül sor, e rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

           4.  RÉSZ - RÉSZVÉTELI JOG. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI.

A részvételi jog minden olyan 18 éven felüli személyre vonatkozik, akinek Magyarországon van lakcíme, a verseny ideje alatt rendelést regisztrál a www.apiland.hu oldalon és a jelen szabályzat szerint vesz részt a versenyben. 

A jelen versenyben részt vehet minden magánszemély, kivéve az ApiLand alkalmazottai, ügynökei illetve beszállítói, akik részt vesznek ebben a versenyben, valamint ezeknek az első fokú rokonai (gyermekek, szülők), illetve házastársuk.

Minden személy csak egyszer nevezhet be a versenyre.

         5.  RÉSZ - A VERSENY MENETE

A versenyzők az ApiLand Instagram, Facebook oldalán értesülnek majd fel a versenyről.

A versenyre való nevezés céljából, a jelentkezőknek követniük kell az ApiLand Instagram illetve Facebook oldalát vagy az ApiLand Newslettert, Like-olni a bejegyzést és regisztrálni megrendelést az Apiland.hu oldalon. 

A regisztráció határideje 2020 október 18, 23:59 óra.

          6.  RÉSZ - A NYERTESEK KIJELÖLÉSE

A nyerteseket sorsolással  2020 október 21.-én hirdetjük ki. 

3 nyertes kerül  kisorsolásra, akinek visszatérítjük a 2020.október 9-2020 október 18.-a között regisztrált és online kifizetett rendelésének teljes összegét.

Figyelem! Csak a bankkártyával előre kifizetett online megrendelések jogosultak a versenyre!

Csak azok kerülnek be a sorsolásba, akik minden kérelmet/követelményt teljesítenek.

A nyertesek sorsolásának pillanatát filmezzük és közzétesszük az ApiLand Instagram és Facebook - Történetek részben.

        7.  RÉSZ - A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Valamennyi résztvevőnek garantáljuk a jogokat a személyes adatok feldolgozása és szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről szóló 677/2001/EK törvény szerint, illetőleg az információkhoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, a beavatkozáshoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az egyéni döntés hatálya alá nem eső és a bírósághoz fordulás joga. A versenyen való részvétellel a résztvevők beleegyezésüket adják afelől, hogy nevüket, email címüket és telefonszámukat az ApiLand SRL adatbázisában tároják, amelyeket reklám vagy marketing célokra használnak. Az elnyert nyeremény elfogadásával a résztvevők egyetértenek abban, hogy a versenyre beírt adatokat a szervező nyilvánosságra hozza, vagy reklámcélokra használja. A résztvevők bármikor visszavonhatják az adatkezelési megállapodást az ApiLand SRL-nek küldött írásbeli, keltezett és aláírt kérelem alapján.

        8.  RÉSZ - A VERSENY DÍJAI

A sorsolással kijelölt 3 nyertesnek járó nyeremény a következő:

1 x a www.apiland.hu oldalon 2020.október 9-2020 október 18.-a között regisztrált és online kifizetett rendelésének teljes összegének a visszatérítése.

        9.  RÉSZ - A DÍJAK BEJELENTÉSE ÉS ÁTADÁSA

A verseny nyerteseit 2020.október 21.-én 14:00 órakor hirdetjük ki az ApiLand Instagram és Facebook oldalán, telefonon pedig a megrendelés regisztrálásához használt telefonszámon. A szervező nem felelős azért, ha a nyertesek kihirdetése késleltetve van a vele nem összefüggő okok miatt.

A nyereményeket a nyertes által megadott teljes nemzetk0zi (IBAN) bankszámlaszámra térítjük vissza.

Ha a nyertesek kihirdetésétől számított 48 órán belül valamelyik nyertessel, a szervezőtől független okok miatt, nem lehet kapcsolatba lépni, e helyett új sorsolást tartunk egy másik nyertes kijelölésére.

       10.  RÉSZ - SZERZŐI JOGOK

A résztvevő kizárólagos felelősséggel tartozik azokért a közvetlen vagy közvetett következményekért, amelyek a nem megfelelő vagy szerzői jogi védelem alatt álló megjegyzések vagy képek Instagramra vagy Facebookra történő feltöltése eredményeként merülhetnek fel.

       11.  RÉSZ - A VERSENY BEFEJEZÉSE

Ez a verseny automatikusan megszűnik 2020 október 18.-án 23:59 órakor, idő előtti megszűnésére csak akkor kerülhet sor, ha olyan esemény történne, ami lehetetlenné teszi ennek folytatását.

       12.  RÉSZ - A VERSENY SZABÁLYAI

A verseny szabályzata ingyen elérhető minden érdeklődő számára. 

A versenyen való részvétel kötelezi a jelen szabályzat betartását.

A jelen szabályzat be nem tartása a nyeremény törlését vonja maga után. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezt a rendeletet egy további jogi okmány kidolgozásával, 

       13.  RÉSZ - KAPCSOLÓDÓ ADÓK

A verseny szervezője nem felelős a felajánlott nyereményekhez kapcsolódó egyéb díjak vagy pénzügyi kötelezettségek megfizetéséért, ez a nyertes felelőssége. 

        14.  RÉSZ - PERESKEDÉS

Az ApiLand és a verseny résztvevői közötti vitákat lehetőleg békés úton rendezik. Ha a vitákat nem lehet békés úton megoldani, a vitában érintett felek a vitát az illetékes román bíróság elé viszik.